IN-verbinding logo


Homepage

Hoe herkent u stress bij uw kind? 


In deze tijd kan een kind, zowel bewust als onbewust, veel stress met zich meedragen. Ieder kind kan een redelijke mate van stress verwerken. Soms stapelt het zich op.
Stressomstandigheden kunnen zijn; gescheiden ouders, gedrag van een ouder, broertje, zusje, leerkracht of klasgenoot, huiswerk, gepest worden, niet mee kunnen komen, sociaal niet aansluiten, niet geloven in eigen mogelijkheden.
We kunnen de stress die dit geeft herkennen aan het GEDRAG van het kind bv. buikpijn bij het naar school gaan,
stiller of juist luidruchtiger als voorheen,
verdrietig,
angstig,
moe,
opstandig of
uw kind zegt vaak:”ik kan het niet”of “het lukt toch niet”” bij lezen of de tafels oefenen,
de inzet gaat achteruit of
op school worden leerproblemen geconstateerd,
kan niet presteren onder tijdsdruk,
krijgt stempel van “dom”of “lastig”.

Soms zijn omstandigheden niet te veranderen; een kind kan wel leren om te gaan met de lastige situatie. Hij/zij kan de INSTELLING tegenover de situatie leren veranderen.
Ook kan een kind leren zich steviger en ZELFVERZEKERDER te voelen waardoor hij/zij beter om kan gaan met de moeilijke situatie.
Daarnaast kan het kind ANDER GEDRAG leren waardoor het zichzelf makkelijker uit een situatie kan redden.
Soms kan ook blijken dat een kind “anders” leert dan de school kan aanbieden.
Aanleren van nieuwe vaardigheden vraagt eerst zorgvuldig en gezamenlijk onderzoek en daarna aandachtige begeleiding.

In mijn praktijk: “IN-VERBINDING” bied ik het kind en ook de ouder steun en begeleiding om te leren met de stress om te gaan en uw kind weer een meer natuurlijk en ontspannen mens te laten zijn..