logo in-verbinding
kind en ouder


        
homepage
kind en ouder
volwassenen


werkwijze

kids skills

verbindende communicatie

rots en water

de helende reis

cogmed geheugentraining

teksten en oefeningen

vergoedingen


 
Aurinda Nieuwland
Meidoornlaan 4
9471 PE  Zuidlaren
Tel. 050-364 09 41
E-mail:
a.nieuwland@in-verbinding.netIndividuele begeleiding

De individuele begeleiding is voor kinderen en voor ouders van kinderen die problemen ervaren in het basisonderwijs of thuis.
Bij de individuele begeleiding  staat het kind en zijn/haar beleving centraal.
Ik wil het kind zo min mogelijk belasten met  “labels” of speciale begeleiding.
Daarom heb ik in eerste instantie n of meerdere gesprekken met de ouders.

Wanneer het nodig is kan ik daarna een aantal bijeenkomsten met het kind zelf hebben.
Samen vinden we uit wat het kind zelf wil leren om zich weer prettiger  in zijn vel te voelen. De ideen/ ervaringen van de ouders en die van mijzelf kan ik daarbij betrekken. We werken niet vanuit de tekorten maar vanuit de mogelijkheden en de eigen wijsheden van het kind. Daarin  heb ik veel vertrouwen. Ik ga ervan uit dat ieder kind behoefte heeft om ervaren te worden als een prettig mens en zich geaccepteerd wil weten door  zichzelf en door zijn omgeving. Mijn uitgangspunt is  dat ieder kind zich wil inzetten om nieuwe vaardigheden te leren.
Ik heb goede ervaringen met de manier van werken die Kids’Skills genoemd wordt en met verschillende vaardigheidstrainingen w.o. Rots en Water.

Probleemgebieden kunnen zijn:  hoog-gevoeligheid,  dyslectie, omgang met emoties, pesten of gepest worden, assertiviteit, ADHD en andere ontwikkelingsstoornissen.
Voor meer informatie over deze beelden kunt u kijken op:
http://www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp?pid=363
Wanneer het zinvol is en er zijn meerdere kinderen die hetzelfde  nodig blijken te hebben, kunnen we ook als groep aan de slag b.v in
de cursus: Stevig en Positief.

Voor kinderen met concentratie problemen en met leermoeilijkheden is er een mogelijkheid om een werkgeheugentraining te doen van Cogmed.
Deze training is bewezen effectief gebleken bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie), herstel na een chemokuur, herstel na hersenbloeding, maar blijkt ook zeer effectief bij mensen zonder een diagnose.

Wanneer er bij ouders behoefte blijkt te zijn aan informatie over opvoeding en ontwikkeling en aan uitwisseling over de dagelijkse praktische vragen kunnen ouders de cursus: Opvoeden is geen kleinigheid volgen.
Bij voldoende deelname kunnen we starten.