IN-verbinding logo


Homepage

Werkgeheugentraining


In het onderwijs kennen we veel kinderen die een profiel hebben waarbij de meeste van de hieronder genoemde kenmerken naar voren komen.
Vaak worden deze kinderen gediagnosticeerd met aandachts- en concentratieproblemen.
Uit recent onderzoek blijkt dat deze aandachts- en concentratie-problemen vaak een onderliggend werkgeheugenprobleem maskeren. Werkgeheugenproblemen hebben een grote impact op het leren.

koppie koppie  Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie  voor  een korte tijd vast te houden (on-line) en  vervolgens die informatie te gebruiken in ons denken.

 Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende  wetenschappelijke studies blijkt dat training van het  werkgeheugen een transfer-effect heeft naar het  kunnen volgen van instructies, impulscontrole, richten  van de aandacht en het oplossen van problemen bij  zowel taal als rekenen.


 
Het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 5 weken lang, 5 dagen in de week, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit 1 maal per week telefonisch met kind en ouder bespreekt.
Kenmerken van concentratie moeilijkheden:
 •   Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
 •   Lijkt niet te luisteren naar wat ik zeg
 •   Ik vraag een boek en een potlood op tafel te leggen en 9 van de 10 keer gebeurt   het niet
 •   Na 2 instructies, is hij de eerste alweer vergeten
 •   Hij is snel afgeleid
 •   Hij let vaak niet op
 •   Is er met z’n gedachten niet bij
 •   Als ik vraag een som uit te rekenen, die hij best aankan, vraagt hij vaak:
    ”Wat was de som ook al weer?”
 •   Hij zit veel te dromen
 •   Hij kan maar moeilijk beginnen aan zijn werk
 •   Als hij al kan beginnen met een taak dan haakt hij vaak halverwege af
 •   Vraagt vaak “Wat moest ik ook al weer doen?”
 •   Hij is meestal als laatste klaar

Wilt u meer weten over achtergronden, begeleiding en het computerprogramma:
Kijkt u op: www.cogmed.com of www.beterbrein.nl  of  vraag verdere informatie bij mij.