IN-verbinding logo


Homepage

Rots en Water


Het Rots en Water programma is een uiterst effectief programma dat zich in eerste instantie richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Later is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg.
 
Het Rots en Water programma onderscheidt zich van andere sociale vaardigheidsprogramma’s door een fysieke aanpak. Ervaren en don staan voorop en niet het praten.
Niet dat taal verboden is, integendeel, maar het programma gaat er van uit dat zelfvertrouwen en een positief zelfgevoel een duidelijk fysiek element hebben. Je thuis voelen in je eigen lijf, daar trots op kunnen zijn, dat weten te waarderen en kunnen onderhouden. Ook tegen alle invloeden van mode en media en tegen allerlei verleidingen zoals bijvoorbeeld drank, drugs, roken, criminaliteit, vandalisme en geweld.

Het Rots en Water programma leert je in allerlei situaties op een goede manier voor jezelf op te komen. Je wordt weerbaar. Weerbaar zijn werkt preventief. De kans is groot dat pesten, intimidatie, misbruik en geweld stopt als je goed reageert op een situatie.
Weerbaar zijn wil niet zeggen goed kunnen vechten. Integendeel, weerbaar zijn betekent juist dat je vervelende situaties voorkomt.

Het Rots en Water programma houdt rekening met de verschillen tussen jongens en meisjes.
Jongens neigen tot het externaliseren van hun emoties hetgeen zich uit in storend gedrag en agressie. Jongens zijn competitief ingesteld en hebben heel veel energie. Jongens zijn doe gericht, praten moeilijk over emoties, hebben meer moeite zich in te leven in de ander en worden eerder kwaad dan bang. Vaak weten ze wel hoe sterk ze zijn maar ze moeten leren om dit meer te beheersen en op een positieve manier te gebruiken. 
Daarom zal bij jongens het accent liggen op zelfbeheersing, het vergroten van het zelfreflectievermogen en wordt tegelijkertijd via fysieke communicatieoefeningen andere communicatievaardigheden aangeleerd.

Meisjes zijn over het algemeen beter in staat tot het verwoorden van emoties en gevoelens maar hebben meer moeite om hieraan ook fysieke uitdrukking te geven.
Meisjes neigen tot het internaliseren en onderdrukken van hun emoties.
Meisjes wordt geleerd emoties niet te onderdrukken, zichzelf niet weg te cijferen maar gevoelens te uiten, voor zichzelf op te komen, en indien nodig in actie te komen.
Juist de fysieke oefening geeft meisjes de overtuiging en het vertrouwen dat zij ook werkelijk capabel en sterk genoeg zijn om een confrontatie aan te gaan en een eigen weg te volgen.
 
Het Rots en Water programma komt het beste tot zijn recht als met afzonderlijke jongens- en meisjesgroepen wordt gewerkt. Dit is echter niet noodzakelijk.
Steeds vaker wordt er voor gekozen om jongens en meisjes samen te laten trainen. Bijvoorbeeld om de sfeer in een groep  en de relatie tussen leerlingen en leraren te verbeteren.
Bij de trainingen komen veel onderwerpen aan bod. Enkele daarvan zijn:
•    Lichaamshouding en sterk staan
•    Lichaamstaal, wat straal je uit
•    Ademhaling, stemgebruik en het maken van oogcontact
•    Het voelen en aangeven en eventueel fysiek verdedigen van eigen grenzen
•    Het aanvoelen en respecteren van de grenzen van een ander
•    Zonder geweld problemen oplossen
 
De training kent veel fysieke werkvormen. Werkvormen die gebruikt worden zijn:
•    Competitiespellen waarin de fysieke aspecten van weerbaarheid worden geoefend
•    Fysieke training waarin zelfverdediging wordt geoefend en oefeningen gedaan                      worden om kracht, conditie en zelfvertrouwen te vergroten
•    Rollenspellen waarin de verbale aspecten van weerbaarheid worden geoefend
•    Kringgesprekken waarin kinderen kunnen nadenken en praten over hun eigen                     handelen en de gevolgen daarvan

Het Rots en Water programma is geschikt voor de middenbouw en bovenbouw van het primair onderwijs en voor het gehele voortgezet- en hoger onderwijs.
Het programma is geschikt voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen.