IN-verbinding logo


Homepage

Verbindende communicatie


De theorie van de Geweldloze Communicatie heeft mij ge´nspireerd om mijn reeds bestaande training: Verbindende communicatie, de basis voor contact uit te breiden met oefeningen en informatie hierover.
Maart 2007 verscheen het boek van Justine Mol “De giraf en de jakhals in ons; over geweldloos communiceren”. Justine is internationaal trainer Geweldloze Communicatie volgens het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.
Om zijn ideeŰn duidelijker over te kunnen brengen koos de Amerikaanse psycholoog Rosenberg (die in 1984 het ‘Center for Nonviolent Communication’ oprichtte) voor de giraf en de jakhals. Ze staan voor twee eigenschappen in ons: verbinden en afzonderen. Ofwel: de communicatie met jezelf en de ander open houden of afsluiten. (Communiceren is: in verbinding staan; in contact zijn. Met ‘jezelf’ heeft dan betrekking op het in contact staan met je diepere gevoelens en behoeften.)

Methode en leefwijze
Vanuit onze overlevingsdrang gebeurt het dat, als we ons jakhalsaangevallen of bedreigd voelen, we ons in onszelf terugtrekken.
Vanuit die situatie bijten we van ons af ˇf krimpen we ineen en doen we er het zwijgen toe. Maar met beide reacties wordt aan de oorzaak van de situatie, namelijk de manier waarop we met elkaar omgaan en waarˇm we zo met elkaar omgaan, niets veranderd. Het brengt ons niet tot een beter en prettiger gevoel naar onszelf of naar de ander toe. Er ontstaat een ‘Meerdere/mindere-patroon’ van bijten of inbinden.
Geweldloze communicatie is een methode en een leefwijze om hier uit los te komen. Het is open staan voor wat er in jezelf en in de ander leeft, waardoor de giraf in ons naar boven komt en het voor de jakhals in ons niet meer nodig is om zijn innerlijke en uiterlijke schreeuw te gebruiken.

Kenmerken
giraffe  De giraf in ons is zowel zachtaardig als sterk, kijkt met mildheid naar wat zich  aandient, communiceert vanuit zijn hart en zoekt naar verbinding en  helderheid. Daarom koos Rosenberg voor de giraf, omdat dat het landdier is  met het grootste hart.
 De jakhals in ons is resultaat-gericht, oordelend, verwijtend, dwingend en   autoritair (voor anderen en voor zichzelf). Hij/zij heeft de deur naar het gevoel  (hart en buik) in meerdere of mindere mate gesloten. Angst en pijn worden in  zekere mate ontkend of weggestopt en nogal eens wordt er naar middelen  gegrepen als macht, agressie en manipulatie om de eigen positie    staande te  houden of om te overleven.


Diepere behoeften
Justine Mol benadrukt echter keer op keer dat ook de jakhals in ons een belangrijke functie heeft. Deze wijst ons op diepere behoeften (zoals liefde, welzijn, erkenning, veiligheid etc.) waar niet aan voldaan wordt of waarin we een gemis ervaren. Maar het afdwingen daarvan zal ons geen wezenlijke liefde, welzijn, erkenning, veiligheid etc. brengen.
De giraf accepteert de jakhals in ons en geeft deze ruimte om zich te uiten, hoort zijn boodschap, vertaalt deze naar onze onvervulde behoeften en zet een proces van verbinding in werking om deze te vervullen. Zo activeert onze jakhals de giraf in ons zonder schade te doen aan onszelf en aan anderen.

Geweldloze communicatie is bewust worden van hoe we met onszelf en anderen omgaan. Het is de beschuldigende, veroordelende, aanvallende opstelling (vanuit lichtgeraaktheid, veronderstellingen, patronen, structuren, ingenomen standpunten) doorzien en transformeren naar het feitelijk constateren van wat er gebeurt (‘waarnemen’), en openheid bevorderen om tot een oplossing te komen die voor de betrokkenen goed voelt. Het is het met meer mildheid en mededogen kijken naar onszelf en naar de ander om een weg in te gaan die ons allen ten goede komt.
“De giraf en de jakhals in ons” van Justine Mol (124 pag.; Uitg.SWP, Amsterdam – 2007; E 13,90; ISBN 978.9066658288.)
De website van Justine Mol is: www.comma2me.nl en van het Center for Nonviolent Communication: www.cnvc.org