IN-verbinding logo


Homepage

Kids'Skills



Kids'Skills is een oplossingsgerichte  manier van werken met kinderen, maar deze is niet zo eenvoudig toe te passen. Het vereist dat we ons een nieuwe manier van denken eigen maken.

kids'skills

Het is een methode waarmee kinderen op een positieve, constructieve manier problemen overwinnen door nieuwe dingen te leren. Het is gebaseerd op de idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, alleen hebben zij een aantal vaardigheden nog niet geleerd. Met andere woorden: angsten, slechte gewoonten of stoornissen die verband houden met slapen, eten, plassen enz. kunnen worden gezien als vaardigheden die nog onvoldoende zijn ontwikkeld.
Door vanuit “het probleem” samen te komen tot de vaardigheid die het kind nodig heeft om het probleem te overwinnen hoeven we niet langer met het probleem bezig te zijn en kan het kind zijn krachten weer gaan ontdekken en aanwenden.
Op de weg van het ontwikkelen en laten zien van deze vaardigheid begeleid ik het kind. Wanneer deze vaardigheid naar tevredenheid van het kind ontwikkeld is, wordt dit gevierd met de helpers en eventueel een volgende vaardigheid gezocht. 
Het is een positieve en succesvolle methode gebleken.