IN-verbinding logo


Homepage

Mijn werkwijze


In-verbinding? Vanuit verbinding is mijn doel om kinderen en volwassenen te steunen om vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen te ontwikkelen en moeilijkheden in zichzelf creatief en zelfstandig op te lossen.
Met kinderen begin ik met individuele begeleiding. De verzorgend ouder is daar de eerste keren altijd bij aanwezig en ik kom bij het kind thuis. Dit allemaal opdat het kind zich veilig en vertrouwd weet. Dit kan eventueel uitmonden in deelname aan een groep waar een psycho-fysieke training gegeven wordt ter vergroting van sociale vaardigheden en weerbaarheid.
Aan volwassenen geef ik trainingen in “Assertief richting geven aan je leven” en "Verbindende communicatie, de basis voor contact”.

Basis van al mijn begeleiding en trainingen is het Rots en Waterprincipe: belangrijke elementen uit een psycho-fysieke training om te leren weerbaar in het leven te staan.

Ook elementen van de Geweldloze Communicatie volgens de methode van M.Rosenberg komen in praktisch alle cursussen in meer of mindere mate aan bod.

Daarnaast geef ik in de trainingen theoretische informatie, doen we oefeningen en werken we praktische situaties uit.

Ik ben lid van de NVPA. Zie: www.nvpa.org. Tevens ben ik lid van 1NP, een organisatie van professionals in de zorg. Zie: www.1np.nl.